onderdeelvan

De Helmstok in Lelystad stelt zich voor:

Ontstaan:

De gereformeerde schoolvereniging Lelystad e.o. startte in januari 1982 met een kleuterschool. In september 1982 kon er gestart worden met een lagere school. Vanaf 1 augustus 1985 werden beide scholen samengevoegd tot een basisschool. Enkele maanden daarvoor was een nieuw gebouw betrokken aan de Vossemeerstraat, dat de naam “De Helmstok” kreeg.

Die naam heeft een dubbele betekenis: In de eerste plaats wijst ze naar de helmstok op een schip. Daarmee wordt de koers bepaald. De naam past goed in de wijk waarin de school staat nl. de Waterwijk. Maar de naam heeft ook een diepere betekenis. Als school wijzen wij de kinderen de juiste koers. In ons schoollied komt dit mooi naar voren:

De Helmstok geeft de richting aan
Het schip moet deze vaarweg gaan
De route is in goede hand,
Want Jezus wijst het nieuwe land.

 

Ontwikkeling:

In de 31 jaar dat de school bestaat heeft ze al heel wat meegemaakt. Aanvankelijk was er een flinke groei. Ook leerlingen uit Almere, Zeewolde en Enkhuizen bezochten de school. Het leerlingenaantal liep op tot bijna 200.
Maar in Almere en Zeewolde werden eind jaren tachtig eigen scholen gesticht. Het gevolg hiervan was dat het leerlingenaantal in de jaren negentig terugliep tot 70. We zijn er trots op dat we op dit moment 210 leerlingen hebben en we hebben ruimte om te groeien. We werken met een gedreven team van 19 professionals.
 

Ouders:

De ouders nemen bij ons een belangrijke plaats in. Bij allerlei activiteiten worden ze ingeschakeld. Ook is door de ouders een gebedsgroep opgericht, die elke 14 dagen bij elkaar komt om specifieke schoolzaken aan de Gods Vaderhart voor te leggen.
 

Visie De Helmstok (2014):

Op de Helmstok leven en werken we vanuit Gods liefde.
Ieder kind is een uniek, waardevol schepsel in de ogen van God. We mogen Zijn liefde en evangelie doorgeven. De Bijbel is daarbij richtinggevend.
 
God geeft aan ouders de taak om hun kinderen op te voeden en te onderwijzen in het geloof in Hem. Wij mogen de ouders daarin ondersteunen, werkend vanuit onze eigen specifieke verantwoordelijkheid en professionaliteit.
Als ouders, leerkrachten en kinderen gaan we transparant, liefdevol en opbouwend met elkaar en anderen om. We maken gebruik van elkaars expertise voor een optimale ontwikkeling van elk kind.
 
Om zich goed te kunnen ontwikkelen vinden wij het belangrijk dat een kind zich competent voelt. We hebben een positief en veilig klimaat op school, waarin duidelijkheid en structuur een belangrijke plek innemen.
Als leerkrachten werken we doelgericht en komen we tegemoet aan de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van de leerling, dit binnen de mogelijkheden van het kind en onze school.
Daardoor kan het kind uitgroeien tot een zelfstandig, weerbaar, verantwoordelijk en respectvol christen.
 
Als team blijven we in ontwikkeling en streven we continue naar verbetering van het onderwijs.
 
 
 
 
 

  • Samen veilig groeien vanuit Gods liefde –