Kleurrijk

In samenwerking met Christelijke kinderopvang Kleurrijk ontwikkeld De Helmstok naar een Integraal Kindcentrum. In het kindcentrum bieden we onderwijs en opvang tot 13 jaar

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van Kleurrijk. We hebben hart voor kinderen. Bijbelse normen en waarden staan centraal binnen onze kinderopvang en we streven ernaar dat de kinderen zich veilig en geliefd voelen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren en zingen christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten.


meer lezen

Deze website is gemaakt door: SMART Websites