Identiteit

Onze identiteit wordt gevormd door onze visie.

De Helmstok geeft de richting aan,
het schip moet deze vaarweg gaan.
De route is in goede hand,
want Jezus wijst het nieuwe land.

Onze visie

Op de Helmstok leven en werken we vanuit Gods liefde. Ieder kind is een uniek, waardevol schepsel in de ogen van God. We mogen Zijn liefde en evangelie doorgeven. De Bijbel is daarbij richtinggevend. God geeft aan ouders de taak om hun kinderen op te voeden en te onderwijzen in het geloof in Hem. Wij mogen de ouders daarin ondersteunen, werkend vanuit onze eigen specifieke verantwoordelijkheid en professionaliteit.

Als ouders, leerkrachten en kinderen gaan we transparant, liefdevol en opbouwend met elkaar en anderen om. We maken gebruik van elkaars expertise voor een optimale ontwikkeling van elk kind. Om zich goed te kunnen ontwikkelen vinden wij het belangrijk dat een kind zich competent voelt.

We hebben een positief en veilig klimaat op school, waarin duidelijkheid en structuur een belangrijke plek innemen. 

Als leerkrachten werken we doelgericht en komen we tegemoet aan de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van de leerling, dit binnen de mogelijkheden van het kind en onze school.

Daardoor kan het kind uitgroeien tot een zelfstandig, weerbaar, verantwoordelijk en respectvol christen. Als team blijven we in ontwikkeling en streven we naar verbetering van het onderwijs Samen veilig groeien vanuit Gods liefde.

Schoolgrootte en gebouw

Wij zijn een school met ongeveer 200 leerlingen. Aan de school zijn 13 leerkrachten verbonden. Tevens zijn er een directeur, Interne Begeleider (IB), onderwijsassistent, een administratrice en een conciërge aanwezig. De hoofdlocatie bevindt zich aan de Volkerakstraat en de dependance aan de Vossemeerstraat.

Centraal op de hoofdlocatie bevindt zich de middenruimte. De 9 lokalen lopen daar rond omheen. Elk lokaal heeft een eigen kleur, overlopend van geel naar rood. Er zijn ook diverse kamertjes voor o.a. extra begeleiding. De school beschikt over een sportzaal die aan het gebouw vast zit. De dependance is een mooi ruim schoolgebouw, waarvan we 3 lokalen gebruiken voor de bovenbouw. Deze locatie heeft een ruim schoolplein. Het ligt op loopafstand van het hoofdgebouw, waardoor de bovenbouw ook gebruik kan maken van dezelfde gymzaal.

Naam & ontstaan

In januari 1982 werd gestart met een kleuterschool. Vanaf september 1982 was er ook een lagere school. Vanaf 1 augustus 1985 werden beide scholen samengevoegd tot een basisschool. Enkele maanden daarvoor was een nieuw gebouw betrokken aan de Vossemeerstraat, dat de naam “De Helmstok” kreeg. Die naam heeft een dubbele betekenis: In de eerste plaats wijst ze naar de helmstok op een schip. Daarmee wordt de koers bepaald. De naam past goed in de wijk waarin de school staat, de Waterwijk. Maar de naam heeft ook een diepere betekenis. Als school wijzen wij de kinderen de juiste koers. In ons schoollied komt dit mooi naar voren:

De Helmstok geeft de richting aan,
het schip moet deze vaarweg gaan.
De route is in goede hand,
want Jezus wijst het nieuwe land.

Door grote groei zijn we in 2011 verhuisd naar de huidige locatie. Door blijvende groei is de ‘oude’ locatie aan de Vossenmeerstraat er weer bijgenomen. De bovenbouw groepen (groep 6, 7 en 8) krijgen op die locatie les.

Deze website is gemaakt door: Web Made Easy