Identiteit

Onze identiteit wordt gevormd door onze visie.

De Helmstok geeft de richting aan,
het schip moet deze vaarweg gaan.
De route is in goede hand,
want Jezus wijst het nieuwe land.

Onze visie

Op de Helmstok leven en werken we vanuit Gods liefde. Ieder kind is een uniek, waardevol schepsel in de ogen van God. We mogen Zijn liefde en evangelie doorgeven. De Bijbel is daarbij richtinggevend. God geeft aan ouders de taak om hun kinderen op te voeden en te onderwijzen in het geloof in Hem. Wij mogen de ouders daarin ondersteunen, werkend vanuit onze eigen specifieke verantwoordelijkheid en professionaliteit.

Als ouders, leerkrachten en kinderen gaan we transparant, liefdevol en opbouwend met elkaar en anderen om. We maken gebruik van elkaars expertise voor een optimale ontwikkeling van elk kind. Om zich goed te kunnen ontwikkelen vinden wij het belangrijk dat een kind zich competent voelt.

We hebben een positief en veilig klimaat op school, waarin duidelijkheid en structuur een belangrijke plek innemen. 

Als leerkrachten werken we doelgericht en komen we tegemoet aan de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van de leerling, dit binnen de mogelijkheden van het kind en onze school.

Daardoor kan het kind uitgroeien tot een zelfstandig, weerbaar, verantwoordelijk en respectvol christen. Als team blijven we in ontwikkeling en streven we naar verbetering van het onderwijs. Samen geloven, groeien, genieten!

Schoolgrootte en gebouw

Wij zijn een school met ongeveer 145 leerlingen. Aan de school zijn 10 leerkrachten verbonden. Tevens zijn er een directeur, interne begeleider (IB), onderwijsassistenten, hoogbegaafdenspecialist, een administratrief medewerker en een conciërge aanwezig. De school bevindt zich aan de Volkerakstraat.

Centraal in het gebouw bevindt zich de middenruimte. De 9 lokalen lopen daar rond omheen, Er zijn ook diverse kamertjes voor o.a. extra begeleiding. De school beschikt over een sportzaal die aan het gebouw vast zit.

Naam & ontstaan

In januari 1982 werd gestart met een kleuterschool. Vanaf september 1982 was er ook een lagere school. Vanaf 1 augustus 1985 werden beide scholen samengevoegd tot een basisschool. Enkele maanden daarvoor was een nieuw gebouw betrokken aan de Vossemeerstraat, dat de naam 'De Helmstok' kreeg. Die naam heeft een dubbele betekenis: In de eerste plaats wijst ze naar de helmstok op een schip. Daarmee wordt de koers bepaald. De naam past goed in de wijk waarin de school staat, de Waterwijk. Maar de naam heeft ook een diepere betekenis. Als school wijzen wij de kinderen de juiste koers.

In 2011 zijn we verhuisd naar de huidige locatie én waren er steeds een paar groepen die nog op de Vossemeerstraat les kregen. Sinds augustus 2020 zitten alle leerlingen weer in één gebouw, op één locatie op de Volkerakstraat.