Kwaliteit onderwijs

Als school willen we dat kinderen hun eigen mogelijkheden met plezier kunnen ontplooien. Dit uitgangspunt vraagt om een een aantal kwaliteiten van de school; goed personeel, goede methodes, een goed leeringvolgsysteem. In de schoolgids en op de ondergenoemde sites vindt u meer informatie.

Deze website is gemaakt door: Web Made Easy