Ons Team

Leerkrachten en ondersteunend personeel

Op onze school werken we als leerkrachten, onderwijsondersteuners en leidinggevende samen aan goed onderwijs voor christelijke kinderen uit heel Lelystad. 

Functie's

Directeur
De directeur heeft de leiding en de verantwoorde-lijkheid over de school. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. De directeur geeft zelf geen les.

Groepsleerkracht
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces in de groep. De leerkracht zorgt voor een goed pedagogisch klimaat in de groep, geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de resultaten van de leerlingen bij en rapporteert aan het team (intern) en aan de ouders (extern).

Bouwcoördinatoren
Voor de dagelijkse gang van zaken zijn er een onder- , midden- en bovenbouwcoördinator aangesteld. Zij zijn het aanspreekpunt voor praktische zaken. Ook inventariseren zij behoeften in hun bouw.

IB-er
De Interne Begeleider zorgt voor de samenhangende zorg binnen de school. D.w.z. ondersteuning en begeleiding van collega’s. Haar taak is leerkrachten te begeleiden bij het vinden van oplossingen voor gesignaleerde extra leerbehoeften. De IB-er bewaakt de uitvoering van de plannen. Ook leidt zij de leerling-besprekingen en zorgt voor de verslaglegging.

ICT-er (Informatie- en communicatie technologie)
Hij/zij coördineert en stimuleert het gebruik van ‘hard- en software’ binnen de school.

Onderwijsassistent
Bij ons zijn enkele dagdelen per week onderwijs-assistenten werkzaam om assistentie te verlenen aan de leerkracht ten behoeve van specifieke leerlingen.

Administratie en conciërge
Om de leerkrachten en de directie zoveel mogelijk met hun kerntaken bezig te laten zijn, is voor hulp bij administratieve handelingen een administratrice voor enkele dagdelen per week aanwezig. Daarnaast is voor enkele uren per week een conciërge werkzaam in de school. Hij houdt zich bezig met klein onderhoud in en rondom de school.

Teamleden

Margreet Ezinga

Leerkracht Diamanten Onderbouwcoördinator

stuur een mail

Jenny de Vries

Leerkracht groep 4 Middenbouwcoördinator

stuur een mail

Deze website is gemaakt door: Web Made Easy