Schoolraad

Aan onze school is een schoolraad (SR) verbonden, die als functie heeft een klankbord te zijn voor de school, waarbij de nadruk ligt op het stimuleren van de ouderbetrokkenheid. De SR heeft de functie van adviesraad en kan dus geen besluiten nemen. De SR wordt o.a. betrokken bij de:

• De uitvoering van het toelatingsbeleid/identiteit.
• Werving en selectie van het personeel.
• Kwaliteit van het onderwijs.
• Vaststellen van de ouderbijdrage.
• Communicatie ouders – school.
• Totstandkoming schoolplan/schoolgids.

De contactpersoon voor de SR is Mw. Willemien Uil. U kunt de schoolraadsleden bereiken via sr.dehelmstok@florion.nl