Lesrooster

Goep


maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag        

lunchpauze 


woensdag


1 & 2


8.45 uur tot
15.00 uur

12.15 uur tot          
12.45 uur

vrij


3 t/m 5


8.45 uur tot
15.00 uur

12.15 uur tot
12.45 uur

8.45 uur tot
12.30 uur

6 t/m 8          

 
8.30 uur tot    
14.45 uur

12.15 uur tot       
12.45 uur   

8.30 uur tot        
12.15 uur

Brengen van de kinderen
De kinderen van groep 1 en 2 mogen vanaf 8.30 uur naar binnen. Er is dan een ‘open inloop’ waarbij de ouders de kinderen mogen wegbrengen. Wilt u er wel aan mee werken dat de school om 8.45 uur kan beginnen? De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven voor schooltijd buiten. Een kwartier voor schooltijd is er pleinwacht op het plein aanwezig. De fietsen kunnen geplaatst worden in het fietsenhok, dat tijdens de lesuren gesloten wordt. Op het plein is het verboden te fietsen, in verband met de gevaren die dat oplevert voor de jongste kinderen. We vragen iedereen te lopen met de fiets aan de hand.

Overblijven en pleinwacht
Tijdens de schooluren is de school verantwoordelijk voor de goede zorgen van uw kind. In de kleine pauze (10.15 uur -10.30 uur) wordt er pleinwacht gelopen door de leerkrachten. In de grote pauze (12.00 uur - 12.45 uur) blijven de kinderen op school. Ze eten het eerste kwartier met de leerkracht in hun klas en spelen daarna een half uur buiten onder toezicht van ouders.

Schoolverzuim en verlof
Vakantieverlof
Zomaar een paar dagen er tussen uit kan niet! Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden van tevoren met de directeur te worden overlegd.

Verlof indien:
• Wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
• Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.
• Vakantieverlof mag eenmaal per jaar worden verleend, niet langer duren dan 10 schooldagen, en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken.

Deze website is gemaakt door: Web Made Easy