Schooltijden
2023-2024

Groep Schooltijden Middagpauze Bijzonderheden
1 & 2


8.45 uur tot
14.15 uur

12.00 -12.30 

Leerlingen groep 1 en 2 zijn de  woensdagen vrij en gaan vier gelijke dagen naar school.

3 t/m 6


8.45 uur tot
14.15 uur

12.00 -12.30

Leerlingen groep 3 t/m 6 gaan vijf gelijke dagen naar school.

7 & 8          

 
8.45 uur tot    
14.15 uur

12.15 -12.45   

Leerlingen groep 7 & 8 gaan vijf gelijke dagen naar school

Brengen van de kinderen
De kinderen van groep 1 en 2 mogen vanaf 8.30 uur naar binnen. Er is dan een ‘open inloop’ waarbij de ouders de kinderen mogen wegbrengen. Wilt u er wel aan mee werken dat de school om 8.45 uur kan beginnen? De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven voor schooltijd buiten. Een kwartier voor schooltijd is er pleinwacht op het plein aanwezig. De fietsen kunnen geplaatst worden in het fietsenhok, dat tijdens de lesuren gesloten wordt. Op het plein is het verboden te fietsen, in verband met de gevaren die dat oplevert voor de jongste kinderen. We vragen iedereen te lopen met de fiets aan de hand.

Overblijven en pleinwacht
Tijdens de schooluren is de school verantwoordelijk voor de goede zorgen van uw kind. In de kleine pauze  (10.15 uur -10.30 uur voor groep 3, 4, 5, 6
en 10.30 - 10.45 voor groep 7,8) wordt er pleinwacht gelopen door de leerkrachten. In de grote pauze (12.00 uur - 13.00 uur) blijven de kinderen op school. Ze eten een kwartier met de leerkracht in hun klas en spelen daarna een kwartier buiten onder toezicht van hun eigen leerkracht.

Schoolverzuim en verlof
Vakantieverlof:
een paar dagen er tussen uit kan niet! Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden van tevoren met de directeur te worden overlegd.

Verlof indien:
• Wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
• Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.
• Vakantieverlof mag eenmaal per jaar worden verleend, niet langer duren dan 10 schooldagen, en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken.

Ook te laat komen wordt genoteerd en valt onder ongeoorloofd verzuim.